والدین آرام – چکاوک
سبد خرید
سبد خرید
پایین تر بروید

والدین آرام


والدین آرام به چه معناست؟

ما مسئولیت کنترل و تنظیم هیجانات و احساسات خود را داریم، بنابراین می بایست تا آنجایی که ممکن است با فرزندانمان آرام برخوردکنیم.

با همدلی و مهربانی مرزهای بین خود و آن ها را معین کنیم.

قبل از عکس العمل نشان دادن فکر میکنیم. پشت هر رفتار کودکمان به دنبال دلیل میگردیم.

قبل از اصلاح کردن رفتار آنان، با آن ها ارتباط برقرار میکنیم.

ما تلاش میکنیم که هیجانات و احساسات مهم آن هارا با دلسوزی بپذیریم که این کار به آن ها کمک میکند که مراحل زندگی خود را بهخوبی پشت سر بگذارند.

ما مسئولیت این را داریم که زندگی خود را سرشار از عشق نگه داریم. بنابراین میتوانیم قدردانی، پذیرش، عشق بدون شرط خود را بهفرزندانمان جاری کنیم.

253 بازدید
مقالات مرتبط

ثبت دیدگاه

دیدگاهی وجود ندارد

0